Disclaimer

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website wordt door ons bedrijf voor eventuele onjuistheden in de informatie op deze website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op deze website die bezoekers/gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via deze website aan derden wordt doorgeven.

Copyright
Elke vorm van her publicatie van (een deel van) de inhoud van www.bmkoeriers.nl, www.bmtransport.nl en/of www.bmdistributie.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nadrukkelijk verboden.
Alle rechten zijn aan B&M Koeriers voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder onze toestemming.